Produkty

Poistenie fyzických osôob

PZP

Poistenie automobilov

Poistenie auta. Hľadáte povinné zmluvné poistenie? U nás nájdete ochranu aj pre vaše auto. Poistenie si viete vyskladať na mieru podľa svojich predstáv.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

Cestujte v pohode a všetko ostatné nechajte na nás. Poistenie za pár minút. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť jednoducho a rýchlo.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie

Široká ponuka havarijných poistiek od 10 poisťovní. Porovnajte si ceny krytia a vyberte si to najvýhodnejšie havarijné poistenie na mieru pre vás.

Životné poistenie

Životné poistenie

Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie bytu, domu, domácnosti a zodpovednosti za škodu jednou zmluvou. Online poistenie bez obhliadky nehnuteľnosti.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie

Doplnkové dôchodkové sporenie, s ktorým si môžete vybrať, koľko si budete prispievať na dôchodok. Nasporte si doplnkový príjem.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Poradíme vám správne poistenie domácnosti – stanovenie poistnej sumy, rozsahu krytia a zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úraz môže so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž, ktorá môže ovplyvniť chod domácnosti. Hoci vás nevieme pred ním ochrániť.

Poistenie právnických osôob

Poistenie majetku

Poistenie majetku a prevádzky

Toto poistenie vám ponúka široké poistné krytie v rámci poistenia budov, hnuteľných vecí a poistenie pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku majetkovej škody.

Stavebno-montážne poistenie

Stavebno-montážne poistenie

Stavebnomontážne poistenie patrí medzi tie komplikovanejšie poistky, ale pri veľkých developerských projektoch sa už bez nich nedá pohnúť.

PZP z prevádzky vozidiel

Povinné zmluvné poistenie z prevádzky motorových vozidil

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla.

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu

Poistením nákladu je možné poistiť prepravovaný tovar alebo iné prepravované veci za účelom zaistenia vlastnej podnikateľskej činnosti.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Za škodu sa dotýka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané.

Poistenie preravy

Poistenie prepravných rizík

V rámci tohto poistenia si môžete dojednať produkty – Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave, Poistenie prepravy zásielok a Poistenie nákladu.

Poistenie malých plavidiel

Poistenie malých plavidiel

Uzatvorte si poistenie lode či iného plavidla výhodne. Okrem povinného poisteniazodpovednosti aj havarijné poistenie plavidiel.

Profesné poistenie

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo škodu spôsobenú pri výkone profesie.

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie strojov a elektroniky vám zabezpečí spoľahlivú poistnú ochranu v prípade poškodenia stroja konštrukčným nedostatkom či zlyhaním ľudského faktora.